‘Zij kan nu eenmaal niet rekenen, haar vader kan het ook niet’.
‘Hij is gewoon niet gemotiveerd.’
‘Zij weet niet hoe ze haar opdracht moet uitvoeren.’

Is er een plafond bij leren of kun je je door ontwikkelen? Ieder mens kan leren en blijvend zijn talenten ontwikkelen. Ook uw kind. Als u maar de juiste leer- en denkstrategieën toepast. Hoe? Als ouder daagt u uw kind uit, doet iets voor, denkt hardop mee en bevraagt uw kind en betrekt het actief bij het leren. Zo ervaart uw kind hoe u tot een oplossing komt en leert het denken in mogelijkheden. Uw kind krijgt zo inzicht in nieuwe manieren van denken en kan deze daarna bewust inzetten.

In de workshop krijgt u kort uitgelegd hoe mensen denken en leren. Daarnaast zijn er voorbeelden en handvatten hoe u dit in uw dagelijkse leven kunt toepassen.
Deze workshop is een samenwerking van Kenniscentrum Essentius en Stichting ieder1anders. De Stichting zet zich in voor kinderen die anders ontwikkelen en leren. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn of haar mogelijkheden optimaal te kunnen benutten. Belangrijke uitgangspunten van de stichting zijn: denken in mogelijkheden, plezier in het leren, het leren leren, mee (kunnen) doen en nooit stoppen met proberen.